Egenutvecklad teknik för vertikal odling

Vi odlar grönsaker och örter med ett nytänkande odlingssystem som gör att vi kan odla inomhus, 365 dagar om året. Genom att odla i hyllsystem och på höjden utnyttjar vi yta och volym effektivt.

Metoden kallas vertikal odling och bygger på användningen av LED (Light Emitting Diodes) och hydroponisk bevattningsteknik. LED ger våra plantor det ljus de behöver, och plantorna får sin näring från att de står i en näringslösning.

Teknik finns i Grönskas DNA. Vi har sedan dag ett utvecklat egna system, ljusrecept och vattensystem, och genom otaliga tester optimerat tekniken stegvis. Vårt fokus den senaste tiden har legat på utveckling av automation för storskalig vertikal odling och det är något vi kommer att arbeta med fortsatt. Detta är en industri i sin linda och vi ser enorma möjligheter för teknisk utveckling.

 
Odlingsteknik.jpg
 
 

GrowOff - odling direkt i matbutik eller restaurang

I kärnverksamheten fokuserar vi på storskalig odling, men vi har även utvecklat mindre vertikala odlingar som kan stå i matbutik, restaurang, kontor, skola - you name it! Detta koncept kallar vi GrowOff by Grönska. Precis som bake off - fast för bladväxter och mikrogrönska. Syftet är att kapa ytterligare steg i värdekedjan och odla så lokalt som det bara går.

Under 2018 initierade Grönska ett pilotprojekt kring GrowOff med Coop. Två Coop butiker (Stora Coop Danderyd och Stora Coop Åkersberga) har fått GrowOff:s installerade.

 
DSC06654.jpg
 
 
DSC06635.jpg