Vi odlar & säljer grönsaker & örter

Grönska erbjuder lokalt odlade grönsaker och örter. Vi odlar med ett innovativt odlingssystem som gör att vi kan odla grödor inomhus i urban miljö och året runt. Målet är att erbjuda ett hållbart, närproducerat alternativ till importerade grönsaker och örter.

 
 
Grönska Basilika Vertikal Stadsodling
 

Vi drivs av en vision om miljövänlig matproduktion

Grönskas vision är att erbjuda så lokala grödor som möjligt till invånare i svenska städer, på sikt även i hela Norden. Vår vision är att odla nära staden och att frodas tillsammans med omkringliggande infrastruktur och skapa ett slutet kretslopp genom att skapa en egen energiförsörjning, leda värme till och från omkringliggande industri, samt utnyttja andra industriers avfall som gödsel. Att leva i symbios med staden helt enkelt.
Vi gör detta för att vi är passionerade och tror på nya sätt att odla och konsumera mat. Vi tär på planetens resurser där besprutning, skövling av skog och långa transporter i koppling till matproduktion har en stor inverkan på miljön. Befolkningen växer och tillsammans måste vi hitta sätt att föda fler, på ett långsiktigt hållbart sätt.
 

Allting började i en källare söder om söder i Stockholm

När Robin och Petter snubblade över en artikel om japanska vertikala odlingar insåg de värdet av denna typ av odling och bestämde sig under vintern 2014 för att  utveckla ett eget system. 

Natalie var i New York sommaren 2013 och upptäckte stadsodling, därefter ökade intresset när hon insåg fördelarna med att odla lokalt. Intresset ledde till en masteruppsats om stadsodling och upptäckten av vertikala odlingar. Genom våra gemensamma vänner Sara och Tobias sammanfördes vi Robin, Petter och Natalie.

Alla vi tre tror helhjärtat på vertikala odlingar som del framtidens matproduktion - och Grönska kommer vara del av den!

Grönska blev vinnare i Venture Cup region öst 2016, i kategorin Energi & Miljö

Grönska blev vinnare i Venture Cup region öst 2016, i kategorin Energi & Miljö

 
 

Teamet

Robin Lee: Arkitekten

Halvamerikan med Master i Arkitektur vid KTH med inriktning på Sustainable Design. Driver Arkitektverket med fokus kring hållbar utveckling www.arkitektverket.se 

Petter Olsson: Odlaren

Har stor kunskap inom odling och plantors utveckling, odlat aktivt i 10 år varav de sista 3 åren hydroponiskt. Petter har under det senaste året bedrivit omfattande forskning kring gödning, ljus, värme, hydroteknik och odlingsteknik.

Natalie de Brun Skantz: Ekonomen

Halvcolombian med stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Natalie har en kandidat- och masterexamen från Handelshögskolan i ekonomi och marknadsföring.