Grönska säkrar projektmedel för utveckling av AI-system

Nu står det klart att Grönska Stadsodling säkrar Vinnova-finansiering för utveckling av AI-system inom vertikal odling. Målet med projektet är att öka resurseffektivitet, minska svinn och erbjuda fler klimatsmart mat i Sverige och världen. 

I december 2018 slog Grönska Stadsodling upp dörrarna till en av Europas största vertikala odlingar, beläget i Huddinge, strax utanför Stockholm. Vår odlingsanläggning är ett bevis på det teknikskifte som nu krävs över hela världen. För att möta en av morgondagens stora utmaningar, matförsörjningen, behövs intelligent och resurseffektiv matproduktion.

Vertikal odling är en extremt yteffektiv produktionsmetod som utnyttjar höjden och odlar i hyllplan. LED-belysning och cirkulära bevattningssystem ser dessutom till att energi- och vattenförbrukning är resurseffektiva. Med egenutvecklad teknik för vertikal odling levererar Grönska idag örter och bladgrönt till matbutiker och restauranger runt om Stockholm. 

Tack vare projektmedel från Vinnova kan vi nu fortsätta vår utveckling och göra vår odling ännu mer effektiv med hjälp av artificiell intelligens. Sedan Grönskas start i 2014 har vi samlat stora mängder data kring vår teknik, vår metod och våra färdiga produkter. Denna data kommer vi, tillsammans med experter inom maskininlärning, använda för att utveckla ett AI-system.  

Målet med AI i vår odling är i första hand att upptäcka förbättringsåtgärder som ökar resurseffektivitet och prestanda samt minskar svinn i hela produktionsledet. Här kan små förändringar ha stora konsekvenser. Om vi till exempel kan minska vår ljusmängd med några minuter om dagen och fortfarande bevara samma fina kvalité betyder det stora förbättringar i energiförbrukning över ett år. Små förbättringar idag kommer dessutom ha ännu större effekt när Grönska expanderar i Sverige och globalt. 

Vinnova, liksom vi på Grönska, är övertygade om att AI kan bidra till positiva samhällseffekter och stärka svensk konkurrenskraft. Vi ser nu fram emot att ta ett stort kunskapskliv inom artificiell intelligens för att ge våra kunder god, näringsrik och hållbar mat och bidra till en klimatsmart framtid. 

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Natalie de Brun