Grönska bildar innovationsgrupp för utveckling av automation genom stöd från Jordbruksverket och EIP

Grönska har under tre års tid utvecklat odlingssystem för vertikal odling. Under det senaste året har Grönska påbörjat utveckling av ett mer automatiserat system. Nu har Grönska fått stöd från Jordbruksverket och EIP (Europeiska innovationspartnerskapet) för att bilda en innovationsgrupp som ska arbeta med utvecklingen av automation. Innovationsgruppen består av Grönska och experter från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med flera.

Det övergripande och slutgiltiga målet för projektet är att utveckla en storskalig, automatiserad vertikal odling av grönsaker och örter, som bidrar till att skapa cirkulära flöden i staden. Anläggningen är ämnad att stå färdig 2019.

Natalie de Brun