Miljö är superviktigt för oss. Genom vertikal odling vill vi bidra till mer hållbar produktion och konsumtion av mat.

Att bidra positivt till miljön är Grönskas största drivkraft. Hela en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Vertikal odling är en ny typ av odlingsmetod som har stora möjligheter att bidra till långsiktig hållbarhet. Här nedan listar vi de största vinningarna med att odla och äta vertikalt odlat.

 

Energieffektivt

LED är mer energieffektivt än traditionella växthuslampor (HPS) och möjliggör vertikala odlingar där hanteringen kan effektiviseras avsevärt och använda yta mer effektivt än traditionellt jordbruk.

energy.jpg
 

Mindre vattenförbrukning

Hydroponisk odling använder en tiondel av det vatten som traditionellt jordbruk förbrukar, vilket gör processen mer hållbar i jämförelse med konventionella odlingar. Jordbruk står globalt sett för 70 % av färskvattenkonsumtionen.

droppe.jpg
 

Mindre övergödning av sjöar och hav

Traditionellt jordbruk övergöder sjöar och hav. Med hydroponisk vertikal odling kan utsläppen kontrolleras och därför minskas. Detta genom att vattnet pumpas runt, och inget åker ut ur systemet.

field.jpg
 

Oberoende av klimat

Odling med LED lampor tillåter produktion året runt och gör den oberoende av klimat, vilket är speciellt intressant för Sverige som har begränsat solljus.

klimat.jpg
 

Yteffektivitet

I och med yteffektiviteten kan grödor odlas närmare eller i städer, och lokaler som står tomma kan nyttjas.

highrise.jpg
 

Resiliens och självförsörjning

Genom vertikal odling har vi möjlighet att odla mer på hemmaplan oavsett klimat. Detta kan komma att bli viktigt i framtiden då vi inte vet hur matförsörjningen och klimatet kommer att se ut.

sun.jpg
 

Mindre transport

Genom att odla nära staden och konsumenten undviker vi långa transporter som orsakar utsläpp. Konsumtion av mat står för en stor andel av hushållens utsläpp, och dessa utsläpp orsakas primärt av livsmedelsimporter.

truck.jpg
 

Ingen besprutning

Genom vertikal odling behöver inte grödorna besprutas, detta tack vare att plantorna växer upp i en skyddad inomhusmiljö.

bee.jpg
 

Mindre svinn

Då grödorna kan skördas just innan försäljning och med färre mellanhänder så kan svinn minskas.

trash.jpg
 

Bättre smak

Närheten gör att grödorna kan skördas just innan försäljning, vilket gör att de är fräschare och behåller smak och näring bättre.

taste.jpg