DSC06650.jpg

Vi odlar inomhus och året runt

Vi odlar grönsaker och örter med ett nytänkande odlingssystem som gör att vi kan odla inomhus, 365 dagar om året. Genom att odla i hyllsystem och på höjden utnyttjar vi yta och volym effektivt.

Metoden kallas vertikal odling och bygger på LED (Light Emitting Diodes) och hydroponisk bevattningsteknik. LED ger våra plantor det ljus de behöver, och plantorna får sin näring från att de står i en näringslösning.

Ingen besprutning eller bekämpningsmedel används, vilket vi kan skippa tack vare att vi odlar i en kontrollerad miljö.

I kärnverksamheten fokuserar vi på storskalig odling, men vi har även utvecklat ett mindre system som kan stå i matvarubutik, restaurang, kontor, skola - you name it! Detta koncept kallar vi GrowOff by Grönska. Precis som bake off - fast för bladväxter och mikrogrönska.

Growoff By Grönska

Vårt odlingssystem har många fördelar, speciellt när det gäller miljö och hållbarhet

  • Ingen besprutning: Genom vertikal odling behöver inte grödorna besprutas, detta tack vare att plantorna växer upp i en skyddad inomhusmiljö.

  • Mindre transport: Genom att odla nära staden och konsumenten undviker vi långa transporter som orsakar utsläpp. Konsumtion av mat står för 33% av hushållens utsläpp, och orsakas primärt av livsmedelsimport.

  • Mindre övergödning av sjöar och hav: Traditionellt jordbruk övergöder sjöar och hav, med hydroponisk vertikal odling kan utsläppen kontrolleras och därför minskas.

  • Mindre vattenförbrukning: Hydroponisk odling använder en tiondel av det vatten som traditionellt jordbruk förbrukar, vilket gör processen mer hållbar i jämförelse med traditionella odlingar. Jordbruk står för 70 % av färskvattenkonsumtionen.

  • Energieffektivt: LED är mer energieffektivt än traditionella växthuslampor (HPS) och möjliggör vertikala odlingar där hanteringen kan effektiviseras avsevärt och använda yta mer effektivt än traditionellt jordbruk.

  • Yteffektivitet: I och med yteffektiviteten kan grödor odlas närmare eller i städer. Med detta blir transporterna korta, vilket håller nere transportkostnader och CO2 avtryck.

  • Bättre smak: Närheten gör att grödorna kan skördas just innan försäljning, vilket gör att de är fräschare och behåller smak bättre.

  • Oberoende av klimat: Odling med LED lampor tillåter produktion året runt och gör den oberoende av klimat, vilket är speciellt intressant för Sverige som har begränsat solljus.

  • Mindre svinn: Med färre mellanhänder och då grödorna kan skördas just innan försäljning så kan svinn minskas.